Teknolji Haberleri - Led Tv Sistemleri

 
Ana Sayfa..:: Önceki SayfaSayfayý YenileSonraki Sayfa ::..Sýk Kullanýlanlara Ekle
  Nazar Elektronik ::.. Teknoloji Haberleri ::.. Led Tv Sistemleri

5/27/2024 1:02:34 AM

LCD TV - LED TV - PLAZMA TV ONARIMI

 

LED Aydnlatmal LCD TFT CHAZLAR

Hazrlayan : TURGAY YILDIRIM -Nazar Elektronik

  1. LCD-TFT Cihazlarnda panel yaps zellikleri nasldr ?
  2. Nasl alrlar ?
  3. Genel karekteristik zellikleri nelerdir ?
  4. Elektronik devre yaplar ve alma sistemleri nasldr ?
     

LCD Monitrlerde Grnt nasl oluur?

LCD Cihazlarda temel prensip basittir; Resim, her biri renk verebilen ok sayda piksellerden (Celllerden) oluan bir panel sayesinde gereklemektedir. Bu amala arka k kayna olarak kullanlan iki yada daha fazla florasan tp lambadan veya yeni teknolojik gelime ile imalat hz kazanan power led aydnlatma kaynandan gelen k kullanlr. rnein tek bir pikselin aydnlanmas iin yaplmas gereken ey n gemesine izin verecek ya da vermeyecek bir kap veya diyafram koymaktr. LCD cihazlarda bu durum TFT yaps gurubu ile gerekletirmektedir. LCD MONTR LCD nin byle basit aklamayla anlatlabilmesine ramen bunu gerekletiren teknoloji, elbette ok karmak ve kapsamlLCD ( Liquid Crystal Display ), sv kristal esasna dayal, dz panel cihazlar iin kullanlr. LCD monitrlerde ve televizyonlarda kullanlan sv kristal yapdaki madde ne kat, ne de sv diyebileceimiz bir durumdadr. Bu zellii sayesinde ok az enerji uygulayarak kat veya sv duruma rahatlkla geirilebilmektedir ve bu zelliinden faydalanlarak pikseller aracl ile renklerle grnt elde edilmektedir..
                   A) Arka Ik (Led)                B) TFT                            C) LCD                    D) Renk Filtresi,

 

TFT LCD- SIVI KRSTAL EKRAN


Arka ktan grnen n ak TFT hcrelerinden LCD matrise doru geer.
Ak veya Kapal hcre LCD src tarafndan kontrol edilir.
Renkfiltresinden geerek nn LCDden ald resim bilgilerini n panele tar.LCD TV PANEL YAPISI

1-En n esnek fiber cam
2-TFT panel
3-Panel klavuzu
4-nce film tabaka DBEFD
5-Prizma U
6-Prizma L
7-Difzr Prizma
8-Difzr Plaka
9-Arka Kartu
10-Alt kapak
11-Src kartlar
12-Pano uzantlar
13-Esnek erit kablo

 

 

 

 

 


LCD Panellerin zellikleri ve alma Prensibi LCD panellerdeki en byk zellik, grntnn elde edilmesinde byk rol oynayan sv kristal yapdr.

  Sv kristal yapdaki madde ne kat ne de sv diyebileceimiz bir durumda bulunur. Sv kristalin bu zellii sayesinde ok az enerji uygulayarak kat veya sv duruma rahatlkla geirilebilir. LCD monitrlerde normalde bkml nematik tip sv kristal kullanlmaktadr. Bu sv kristal yapya elektrik enerjisi uygulandnda bkmler alr ve kristal molekler yap duru asn deitirir. Bu zellik kullanlarak, sv kristal kanaln iinden n gemesine yol verilir. LCD panellerin her bir pikselinde sv kristal madde bulunmaktadr ve binlerce pikselden olumaktadr. Her pikselde 3 adet renk hcresi (RGB -alt piksel) bulunur. Bu monitrlerin satr ve stunlarnda bulunan piksellerin her biri elektrotlara baldr. Elektrotlar araclyla istenilen renk hcresine elektrik akm gnderilerek panelde grnt elde edilir.

 

TFT LCD : THIN FILM TRANSISTOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY TFT

 'Thin Film Transistor'n ksaltlm olup pikselleri aktif olarak denetleyen elementleri tanmlar. Bu sebepten "aktif matris TFT" olarak da adlandrlrlar. Dz ekran kategorisi kendi iinde LCD (likit kristal) panel teknolojisine sahiptir. Ik kayna olarak floresan lambalar kullanlmtr. TFT-LCD olarak adlandrlan bu cihazlar arkadan aydnlatmal ekranlar snfndadr. In TFT deki iletim tekniinin aklamas


Elektrodlar arasna voltaj uyguland zaman n durumu      Elektrodlar arasna voltaj uygulanmad zaman n durumu

 


TFT LCD Ekranda her piksel 3 alt pikselden oluan hcreler olumutur. Elektrotlar aracl ile ayr rengin younluu
belirlenerek istenilen renk elde edilir.

 LED Aydnlatmal LCD cihazlarn panel iindeki POWER LED lerin blgesel grnmleri


   LCD ekranlarda kullanlan ve indium-tin oksit le kaplanm, adres elektrodlar denmi iki effaf fiber camn arasna yerletirilen bkml nematik tipteki sv kristal maddeden olumu noktalar aracl ile grnt elde edilmektedir. Alt fiber camdaki adres tarama hatt elektrodlar satrlar iin, st fiber camdaki adres tarama hatt ise stunlar iindir. Panel yapsna gre (HD-FULL HD) binlerce pikselden oluur ve her pikselde 3 adet renk hcresi (Altpiksel RGB) bulunur. Her pikselde kullanlan bu sv kristal yapya elektrik enerjisi uyguland zaman bkmler eklinde alrlar. Yukardaki ekilde de grld gibi piksel iindeki yapda kullanlan polarizrler gelen kutuplayan elemanlardr. Panelin bu alma zelliinden faydalanlarak arkadan gelen n sv kristal kanaln iinden gemesi salanr. Paneldeki satr ve stunlarda bulunan piksellerin her biri elektrodlara balanmtr. Bu elektrodlar aracl ile istenilen pikseldeki renk hcresine elektrik akm verilerek uygulanan resim grnts panelin ekrannda elde edilir.

   Arka aydnlatma olarak bilinen LED lambadan gelen k kayna, TFT (Thin Film Transistr) dilim panellerin arasna uygulanan gerilimin elektrik alan etkisi ile geirgenlik zellii deiebilen ve gelen kutuplayan polarize filtreden getikten sonra, Likit kristal hcreler denilen binlerce kk piksellerden oluan bu katman gurubundan geer. Hcreler, ekran boyunca sra halinde dizilerek piksellerden(ekrandaki kk noktalardan) ikinci polarize filtre ile gemesine izin verir. In araclyla bloklardan ve her bir kristalden gemek suretiyle kristal yaplandrma yntemiyle ekranda grnt oluturulmu olur. Her hcre veya her altpiksel bir kontrol gerilimi ile ayr ayr ele alnabilir. Bu demektir ki, rnein; 15 bir LCD monitr ekranda, 1024 x 768 yani2,359 296 adet altpiksel (1024 x 768 x 3) znrle sahiptir. Bazen bir veya daha fazla piksel, elektrik akm verildii halde mekanizmas baarsz olarak tamamen karanlk bir hcre (l hcre) ya da "kt" piksel eklinde grebiliriz. LCD monitrlerde l piksel kesinlikle istenmeyen bir durumdur. Piksel hata oran LCD monitrlerde sfr olmak zorundadr.Monitrlerin tipine gre nokta aralklarnn mesafesi 0.2 mm ile 0,3 mm arasndadr.

   LCD renkli ekranlar, Pasif matris ve Aktif matris olmak zere iki temel trde yaplmtr.

   Pasif matris sistemlerde renklerin elde edilmesi; aydnlanacak olan hcrelerin adres hatlar taranarak uygulanan gerilime gre hcre renk younluu belirlenir. Uygulamas kolay olmasna ramen piksellerin grntlemedeki cevap verme gecikmesi yznden tepkime sresinin kalitesi dk olur, dolays ile tercih sebebi olmamaktadr.

   Aktif matris sistemlerde Thin Film Transistr (TFT) denilen bir yap kullanlmtr. nce film kalnlnda olan bu TFT katmannda btn piksellerdeki her cellin arkasnda binlerce transistr ve kapasitr kullanlmtr. Transistr, saydam olan elektrodu srmekte, kapasitrtr ise, yeni tazeleme sinyali gelene kadar pikselin alma gerilimini korumu olur. Gelen deiiklie cevap verme sresi hzl olduu iin grnt kalitesi yksektir ve imalat firmalarn tercih sebebi bir teknoloji seenei olmutur.

   Aktif matris LCD paneller geleneksel CRT ekranlar kadar keskin renkli grntler retirler. Temelde TFT ince film kk anahtarlama transistrleri ve kapasitrler eklinde belirlenmi, unsurdan (Cellden) meydana gelen her bir piksel iin krmz, yeil ve mavi k kaynann gei kontrolunu salar. Piksel adresi iin, uygun satr ve stunlarvardr. Bu satr ve stunlar aracl ile TFT transistrler ilemci tarafndan gerektii kadar tetiklenme suretiyle, her cell ayr ayr kontrol edilerek bir pikselden istenilen k miktar karm elde edilir. ekilde de grld zere tm satr ve stunlar ayr ayr birer noktada matrix mantnda kesimektedirler. TFT transistrler tetiklenmedikleri zaman kapal olduundan, belirlenen kapasitr bir alma ierisinde, piksel siyah olarak grnr. Pikseli kapasitrn alma zellii ile sonraki yenileme dngsne kadar aktif olarak tutmak mmkndr. Stun ve satrlardan LCD panelin kristal yaps ierisindeki bir celle verilen gerilim miktar ok hassas bir yapyla kontrol edilir. Thin film transistrlerle kontrol edilen ve sadece yeterince biraz k araclyla n panele geip grnt iin gerekli noktalardan birini oluturmu oluruz. Beyaz k ya da gei kapsnn kapanmasyla hcre karanla brnr ve sonu olarak daha hzl tepki srelerinin olumas salanr.

(Response time) LCD kullanmnda n ve arka elektrod yzeyler arasndaki hzl tepkime sresi sayesinde zellikle ok
hareketli grntlerdeki grnt kayb ve bozukluu ortadan kaldrlm olur.


TEPKME SRES

   Tepkime sresi (Response Time), LCD paneldeki bir pikselin, aktif (siyah) konumdan aktif olmayan (beyaz) konuma gemesi ve tekrar aktif (siyah) durumuna gitmek zere, sv kristal hcresindeki (piksel) deiiklik iin geen sreye denir..

   Bu tepkime sresi pratik adan, piksel hz anlamna gelir ve ekrandaki resim yenileme ne kadar hzl deiebilir ise bu gei daha gzel bir grnt izleme zevki meydana getirir.Tepkime sresi ok yava ise, oyun ve filmlerde, geilerde glgelenme veya bulanklk etkilerini daha fazla grm oluruz. Bu durum izleyici tarafndan istenmeyen bir konudur.

   Tepkime sresi milisaniye ile llr. 5 milisaniye ve zerindeki sre iyi bir tepkime sresi deildir.8 milisaniye kt bir tepkime sresidir. zellikle ocuklarn gzleri 5 milisaniyenin zerindeki grnt geilerini, piksellerdeki renk deiikliklerini yakalayabilmektedir. deal bir LCD paneli tepkime sresi 2 milisaniye ve altnda olmaldr.

 

..:: LCD MONTR - KAREKTERSTK ZELLKLER ::..

ZNRLK

 znrlk, LCD monitr / Tv. ve plazma paneller de dahil olmak zere, ekrann fiziksel yaps olarak panelde ka piksel olduunu tanmlar. Yksek znrlkteki ekran, keskin grnt retir. Bu fiziksel yapLCD ekranndaki matrisi oluturan yatay ve dikey piksel saysdr. Ekran znrl satr ve stun olarak ta ifade edilmektedir. znrlkteki tazeleme oran (Refresh Rate) olan ve Hertz birimiyle ifade edilen, bir saniye iindeki tazeleme frekans, monitrn zelliklerinin belirlenmesinde etkin rol oynamaktadr. Monitrlerdeki bu zellikten dolay satta tercih sebebi olarak ne kar. Bilgisayarn ekran kartnn ayarlarndan, monitrn desteklemedii bir tazeleme frekans veya dier bir deyile znrlk ayar seilmise monitr ekrannda grnt elde edilemeyecektir. Monitrlerin bu ekran znrlk zellii, bilgisayarn ekran tazeleme frekans ile paralellik gstermesi gerekmektedir. Monitr ve ekran kart birbirilerini destekliyorsa ve dijital grnt ara birimi olan DVI balant noktalar varsadaha salkl, temiz bir grnt iin tercih edilmesi daha uygun olur.

Aadaki tabloda baz LCD monitrler iinde bulunan znrlkler, Adres ve Tarama Hatlarnn Tanm grlmektedir ;

14"-15" 1024x768 (XGA)
17"-19" 1280x1024 /SXGA)
20" + 1600x1200 (UXGA)
19" (Widescreen) 1440x900 (WXGA+)
20" (Widescreen) 1680x11050 (WSXGA+
24" (Widescreen) 1920x1200 (WUXGA)
30" (Widescreen) 2560x1600  


Adres ve Tarama Hatlarnn Tanm

Aadaki tabloda baz LCD Televizyonlar iinde bulunan znrlkler grlmektedir ;

* 640 address hatt X 480 tarama hatt = VGA grnts
* 800 address hatt X 600 tarama hatt = SVGA grnts
* 1024 address hatt X 768 tarama hatt = XGA grnts
* 1366 address hatt X 768 tarama hatt = HD grnts
*1920 address hatt X 1080 tarama hatt = Full HD grnts
3840*2160 Ultra-High Definition (UHD) tarama hatt = (UHD) grnts

 

LCD MONTR - PKSEL HATALARI

l Piksel Tespiti ve Skm Piksel

    LCD monitrdeki skm ya da l piksel nasl tespit edilir ve skm piksel nasl tamir edilir Bazen LCD ekranlarda kimi piksel dzgn almayabilir ve ekrannzda temizlenemeyen bir leke gibi kalan bozuk pikseller olduka sinir bozucu olur. Eer monitrnz garanti kapsamndaysa monitr yetkili servise tamire vermenizde fayda var. Ancak, garanti kapsamnda deilse, kimi zaman ekranda olmas gerekenden farkl bir renkte bir nokta ya da siyah bir nokta gryorsanz monitrnzle ilgilenmenin vakti gelmi demektir.

   ki tr sorunlu piksel vardr. Maalesef l pikseller dzeltilemez. l piksel durumunda monitrn panelinin deimesi gerekir baka da zm yoktur. Skm pikseller ise biraz da ansn yardm ile tamir edilebilir.

UYARI / DKKAT !..

AAIDAK YNTEMLER UYGULARKEN RSK ALDIINIZI UNUTMAYIN

   Yazlm Yntemi Ekrannzda l ya da skm piksel olup olmadn tespit etmek iin eitli yazlmlar kullanabilirsiniz. Skm pikselleri tamir iin de kullanabileceiniz Rizone Pixel Repair program sizlere yardmc olacaktr. Program Rizone Pixel Repair indir balantsndan alabilirsiniz.

1. Program atktan sonra tm ekran kaplamak iin Dead Pixel Locator blmndeki tm renklere tklayarak ekrannz inceleyin. Eer l ya da skm bir piksel varsa ekran kaplayan renkten farkl renkte bir nokta greceksiniz.

2. Sorunlu pikselin yerini tespit ettikten sonra tespit ettikten sonra Color Mode bal altndaki renk modlarndan birini tercih edin ve GO! butonuna tklayn.
 

3. Alan kk pencereyi sorunlu pikselin zerine getirin ve bekleyip pikselin dzelmesi iin dua edin nk sorunun zlmesi iin ansa da ihtiyacnz var

 

Bask Yntemi
Malzemeler: ucu ok da sivri olmayan kalem gibi bir ey (rnein ucu sivriltilmemi bir kurun kalem), yumuak bir bez

1. Ekrannz kapatn.

2. Yumuak bir bezi kullanacanz objenin ucuna sarn.

3. Sorunlu pikselin zerine oluturduunuz objenin ucuyla bastrn. Ancak baka noktalara bastrmamaya dikkat edin yoksa baka piksellerde de sorun kabilir.

4. Bask uygularken ekran an.

5. Basky kesin ve eer ie yaramsa pikselin dzeldiini greceksiniz.

 

Tklatma Yntemi

1. Ekran an ve arka plan siyah olacak ekilde ayarlayn.

2. Sivri ulu olmayan bir kalem aln ve ucuyla sorunlu piksele nazik bir ekilde tklatmaya balayn. Balangta ekrana dokunduunuz noktada ksa sreli hafif bir beyazlk grecek kadar bask uygulayn.

3. Piksel dzelene kadar 5-10 tklatma aralklarla basky artrn.

4. Piksel dzeldikten sonra yazlm admnda bahsedildii gibi program ile sorunlu piksel var m yok mu tekrar kontrol edin.

 

Is Yntemi
Bu yntem geni rengini kaybetmi ya da kararm alanlarda zellikle de daha ok notebooklarda ie yaramaktadr. Bu yntemde notebook uzun sre ak kalacandan snmayla ilgili baka problemler yaama riski olduunu dikkate aln


 

Manyetik alan etkisi yoktur !...

LCD paneli, resmi ekranda oluturmak iin Tp (CRT) gibi n taramas yapmaz. Bu nedenle manyetik alan etkisi yoktur. Degauss, yani demanyetize problemi yoktur.

 

 

 

Yeni versiyon LCD cihazlarda geni seyredebilme as vardr.

 

En uygun izleme as - uzakl

 

 3 X Ekran ykseklii

 

 Ekran yksekliinin kat kadardr.

 

 

 

Leke/Glge (Burn-in) Problemi ;

   Sabit grnt LCD panel ekrannda kalc hasarlara neden olabilir. Ekranda hcre yanmalarndan dolay leke brakabilir. Hareketsiz grntnn ve ekrann parlaklk seviyesi ve ayrca hareketsiz grntnn ekranda kalma sresi,  bu lekenin geicimi, kalcm olacana etki eden faktrlerdir.

 

   Uzun sreli resimler ekranda hayali bir grnt taklmasna neden olabileceinden LCD panelin tamamnda veya bir blmnde sabit grntnn 2 saatten daha fazla tutulmas tavsiye edilmez. Bu grnt taklmasna ekran yanmas da denir. Ekrandaki grnt taklmalarn engellemek iin hareketsiz grnt ekrandayken parlaklk ve kontrast deerlerinin dk bir seviyeye ayarlanmas uygun olur. Yukardaki ekran yanmasndan dolay ekranda oluan hasar garanti kapsam dndadr ve imalat firmalar bu durumu kullanm klavuzlarnda ve kataloglarnda uyarmaktadrlar.

 

   Oyunlar da veya bilgisayar da uzun sre duraan resimlerin grntlenmesi ksmi grnt izi oluturabilir. Bu etkiyi nlemek iin, duraan grntleri grntlerken parlaklk ve kontrast derecelerinin azaltlmas tavsiye edilir.
 

KONTRAST ORANI

Kontrast oran, btn retici ve tketiciler iin byk bir pazarlama aracdr. Kontrast oran ekrann en parlak, beyaz valuse ve koyu siyah deerleri arasnda karlatrmal bir fark ile ilgilidir. Bir kural ile daha yksek bir kontrast oran istenmekle birlikte, daha az yaygn olan alt u modelleri iin 700:1 standardnn yannda pek ok uzman, kontrast oran olarak 1000:1 veya daha iyi bir seviyeyi tavsiye etmektedir. Baz teknolojiler, biraz abartl olmakla birlikte dinamik kontrast  3000:1 ve zeri kontrast oranlar kontrol etme yeteneine sahiptirler.

 

PARLAKLIK

Parlaklk, LCD monitr ekrannn parlak beyazlk lsdr. Genellikle LCD monitrler, rahat kullanm iin ok parlaktr ve zerindeki ekran (OSD) ayaryla parlakln ayarlayarak kullanlr. Bu durum daha iyi bir kontrast oran ve karanlk sahneler iin yararl olmaktadr. Fakat yksek parlaklk iyi bir grnt elde etmede gri tonlar arasnda ayrm yapma zorluunu getirir.

 

LCD Monitrlerde YAAM SRES

Kullanm yaam sresi genellikle saat olarak belirtilir. Bilindii zere CRT monitrler 15.000 - 25.000 saatler arasnda yaam mrlerine sahiptiler. Parlaklk oran ortalama olarak % 50 lerde kullanldnda arka k kayna incelenip dikkate alnarak, LCD monitrlerdeki kullanm sreleri, 50,000 saattir diyebiliriz.

 

LCD monitr, devreler halinde blnebilir.

Bu devrelerin resimleri ile birlikte monitr devre ema ve fonksiyonlarn aklayacaz.

nce balant portlar hakknda bilgi aktaralm

   HDMI (Yksek Tanml Multimedya Arayz) herhangi bir set st cihaz (rnein dijital uydu alcs gibi), DVD oynatc, A/V alc gibi ses ve grnt kayna bir cihaz ile ses veya grnt monitr (dijital televizyon cihaz gibi) oynatc bir cihaz arasnda kullanlan, endstrinin destekledii sktrlmam tmyle dijital ilk sinyal arayzdr.

   HDMI standart, gelitirilmi(enhanced) ve yksek tanml (high-definition) video sinyalleri ile, tek kablodan ok kanall dijital ses sinyallerini destekler.

Tm ATSC HDTV standartlarna ve 8-kanall dijital audio desteine ayrca gelecekteki gelitirmeler ve gerekler iin yedek bir bant geniliine de sahiptir.

HD Televizyonlar halen HDMI n sahip olduu 5 Gbps bant geniliinin 1/2'den az bir ksmn kullanmaktadr. Sahip olduu yedek kapasite sayesinde HDMI ngrlebilir gelecekte sz konusu olabilecek teknolojik gelimelere de uyum salayabilecektir.
HDMI mevcut 720p, 1080i, 1080p gibi tm HDTV video formatlarn , 480p gibi EDTV formatlarn NTSC veya PAL gibi standart video formatlarn destekleyebilir.
 

HDMI gerekli kablo performansn belirlemi ancak en fazla kablo boyunu tanmlamamtr. Beklenen en uzun kablo boyu 15m dolayndadr.

HDMI Konnektr pin Konfigrasyonu

NO

Fonksiyon

NO

Fonksiyon

1

D2_RX2+

11

D2_RXCLK GND

2

D2_RX2 GND

12

D2_RXCLK

3

D2_RX2-

13

No connection

4

D2_RX1+

14

No connection

5

D2_RX1 GND

15

HDMI_DDC_SCL

6

D2_RX1-

16

HDMI_DDC_SDA

7

D2_RX0+

17

HDMI_DDC_GND

8

D2_RX0 GND

18

HDMI VCC (5V)

9

D2_RX0-

19

Ident_HDMI

10

D2_RXCLK+

20

Common GND

   Veri eleri eitli ekillerde ilenir ve sunulan kontrol verileri 2 bit, 4 bit ya da paket olarak TMDS kodlayc veri veya video verilerini TMDS kanal bana 8 bit. Kaynak olarak kodlar.

HDMI Konnektr Balant Mimarisi

   HDMI balants gsterildii gibi TMDS arayz Veri kanal ve bir tek TMDS kanal TMDS Saati kanal srekli olarak alan iletilen video piksel oran. Her dngs srasnda TMDS Saati kanal, her TMDS veri kanallar gnderir 10-bitlik bir karakter. Bu 10-bit kelime birka birini kullanarak kodlanm. farkl kodlama teknikleri. Kodlama mant giri ak, video piksel ierecektir. paket ve kontrol verileri. Paket veri, ses oluur, yardmc veri ve ilikili hata dzeltme kodlar.

DVI aslnda Digital Display Working Group tarafndan analog ve digital arayzlerin tek konnektrde biraraya getirilmesi amacyla ortaya konmu bir spesifikasyondur.

 

DVI, Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) ad verilen bir arayz kullanmaktadr. Basite tanmlamak gerekirse bir DVI portundan dijital veri aktaran birimdir. DVI spekleri en az bir TMDS "linki" ngrr. kili link ya da iki TDMS kanal olan DVI spekleri de vardr. Tek linkte veri kanal (RGB) bulunur.

 

DVI nasl alr ?
 

   Bir PC nin bir grnt sinyalini nasl retip aktardna bakarak daha iyi anlatabiliriz. Halen bilgisayarn ounda LCD ekrana giden bir VGA portu bulunmaktdr. PC lerde 0 lar ve 1 lerden oluan digital sinyaller retir. Oysa tipik bir katot nl CRT resim tp sadece analog iaretleri ileyebilmektedir. Bilgisayarn dijital sinyallerini ekrann gerek duyduu analog sinyallere evirme iini ekran kart (VGA balants) yapmaktadr. Burada DVI nin bir ii yoktur.

   Ancak, ok kii artk LCD ekranlara gemeye balad. LCD ekranlarn hepsi dijital olmasna karn halen birounda DVI balants yoktur. DVI balants olmadka grnt kalitesi olmas mmkn olandan daha kt olmaktadr. nk bilgisayarda bulunan ekran kart nce sinyalleri analoa (VGA) evirip, LCD ekrana gnderiyor. LCD ekrann da onu alp yeniden dijitale evirmesi gerekiyor. Sonuta bu digitalden analoa ve analogdan dijitale fazladan yere iki defa yaplan dntrme sonucu, mesela 1 0.935 ya da 1.062 haline dnebilir. ok para verip LCD ekran aldnz halde grntnz daha iyilemez. ki digital cihazn analog VGA balants iin gereksiz iki A/D D/A dnm olur.  te DVInn gereksinimi bu noktada balyor. Artk imdi yeni retilen ekran kartlarnn ounda hem DVI hem de VGA portlar var. DVI olmayan LCD ekranlar ile DVI olanlar arasndaki grnt kalitesi fark dk znrlklerde ok azdr. Ancak znrlk arttka kalite fark birden ortaya kmaktadr. DVI buradaki kayb tmyle ortadan kaldrmaktadr.
DVI portundan ayn zamanda audio sinyalleride tanr.

   DLNA Nedir ?    Wireless DLNA, kablosuz TV deildir.

DLNA, bilgisayarda paylama sunulan Resim, Mzik ve Video dosyalarn Televizyonunuzun ekranndan gezebilmeye ve izlemeye yarayan protokoln addr.Siz TVden bu ileri gerekletirirken bilgisayar baka iler iin kullanlabilir.

 

DLNA Sistemini altrmak iin neler gereklidir ?

1-  DLNA fonksiyonunu kablolu olarak kullanmak iin:  Modem veya access point, network kablosu gereklidir.

2-  DLNA fonksiyonunu kablosuz kullanmak iin:

    a. WIS09ABGN Wireless USB Adaptr (haricen satlr, rnn kutusundan kmaz)

     b. Kablosuz modem veya Kablosuz Eriim Noktas

        Gnmzde birok evde artk ADSL yaygn olarak kullanldndan, evde bulunan ADSL modem DLNA fonksiyonunu kullanmak iin yeterli olacaktr. DLNA zelliinin alabilmesi iin internet balants gerekmez, modem internete bal olmasa bile DLNA zellii alacaktr.
 

DLNA Nasl alr ?

1) Kablosuz olarak kullanmak iin Kablosuz LAN Adaptr televizyonun USB portuna balanr, eer kablolu kullanlacaksa TV LAN k modeme network kablosu ile balanr.

2) Bilgisayar modeme balanr (kablolu veya kablosuz).

3) Televizyonla birlikte gelen PC Share Manager program bilgisayara yklenir.

4) PC Share Manager programndan paylalmak istenen resim, mzik ve video klasrleri paylama alr.

5)TV mensnden bilgisayarda paylama alan klasrler gezilir ve istenilen dosya altrlr.


DLNA Ne deildir ? 
 

 DLNA, Bilgisayarn ekranndaki grntnn aynsn TV ekranna yanstan bir sistem deildir.

rnein: Bilgisayarnzdaki sunum dosyasn TV ekrannda grntleyemezsiniz !
   CRT Tpl Televizyonlarda dnm olmadan, herhangi bir znrlkte resim grntleyebilirsiniz fakat, LCD televizyon cihazlarnda lekleyici bir eviriciye ihtiya duyulmaktadr. Bilgisayardan gelen grntleri LCD televizyonun kabul etmesi ve gstermesi iin LCD dz panel ekran zerinde lekleyici IC entegreye ihtiya duyulur ve bu ilemi Scalar IC devresi yapar, bu devre ok nemlidir.

 
SCALAR IC - SVPTMPX56 sisteminin uygulanmas, nemli avantajlar
  1.
256-pin QFP paketi
  2. ki CVBS ve bir S video, iki HD YPrPb destekler bileeni veya PC RGB girii ve bir adet 24-bit dijital giri portu
 
3. Dijital giri portu ya biri 24-bit portu olarak, yada iki adet 8 destekten biri 16-bit modunda
 
4. 4 kanal ADC balant noktas.
     
a. HD / SD analog CVBS / Svideo / Komponent video giri modlar iin,ve HD D1/D2/D3/D4 modlar
     
b. PC RGB giri modlar iin. PC oto modu / otomatik saat faz tespiti.
 
5. LVDS "tek" balant noktas, SXGA k znrl destekleyen dahili 1280x1024
 
6. Destekledii HD YPrPb de-interlace modu ve 3D tarak video modu.
 
7. Picture-in-Picture modu ve Resim-Picture modu desteklenir.
 
8. SCART destek modu

  9 - Built-in iki hareket uyarlamal de interlacers
10. 4 Resim lekleme Modu

  SCALAR IC - SVPTMPX56 sisteminin nemli avantajlar

 

                  NTSC / PAL / SECAM Video Decoder
 


*  Entegre TCD3 NTSC / PAL / SECAM 3D tarak video decoder bir analog TV sinyali alr ve dijital formata dntrr. Uygulanan analog TV sinyali, kompozit, S-Video, ya da RF bileen formatnda olabilir.


*  Otomatik Kazan Kontrol (AGC) vardr ve bir 10-bit  ADC. girii ile rneklenmitir.

*  NTSC, PAL, SECAM, ve tm ileri modlar tanr.

*  Decoder Macrovision, giri sinyalini alglar ve otomatik olarak tanmlanr.
*  Ayrca WSS giri alglama destei vardr.

*  3D taramasnda parlaklk srasnda yksek znrlkl (Y) ve renklilik (C) ayrlmas filtre edilir.

*  Resim blou ve PIP blou, Analog Front End (AFE) araclyla sinyal ve TV dekoder araclyla ilenir.
*  Televizyon dekoder bir hareket dedektr ile donatlmtr. yi bir resim ieren hareket alanlarn belirlemek zamansal ve uzamsal (2D-filtre) tespiti yaplarak kartrma ilemi gerekletirilir.
*  Tercih edilen video formatndan szlm sinyal retmek iin bir lekleyici araclyla SVP EX dijital        yakalama portlar,, 480i, 480p, 1080i ve 720p destei, SXGA (1280x1024x60) znrlk gerekletiriliyor.
*  PIP blok devresi, bir dijital sinyal kabul eder, ve bir tercih yapar Resim Ana blok gibi biimi. 3D Digital ile donatlm deildir
*  Comb Filter / TV-decoder, ve basit bir grlt azaltma devresi vardr.

*  Scalar tm durumlarda, sinyal lekleyici durumundadr.
*  1080i modu altnda, SVP EX Bob modu destei ile
(de-interlace) uyumlu alma imkan salar.
*  PC gereksinimleri iin, SVP EX SXGA (1280x1024x60p) kna kadar znrl destekler.

Ses lemcisi, AMPLFKATR, Hoparlrler  ses devresini oluturur.

                  Cihazda herhangi bir ses varsa, ses yolu izlemesi;

(Ses sinyali giri blm, ses ilemcisi, amplifikatr ve k hoparlrleridir.)

LED NVERTRLER ( LED ARKA SRCS ) PWB

 

LED arkadan aydnlatma SSTEM
Arkadan aydnlatma iin LED'ler kullanarak imdiye kadarki en iyi seviyelerini, grnt kalitesini, 1.000.000:1 dinamik kontrast oran sayesinde derin siyahlar oluturur.
Sonular, daha przsz, daha doal bir grnt hareketi daha doal bir renk gsterimi ve daha hzl tepki sresi ile arka aydnlatma da yanarak gerekletirilir.

 

Bu tr nvertrler arka k olarak kullanlan LED ler tarafndan kullanr. Bu LED'ler, video ierii (Contrast Ratio) taleplerine gre gerekli Ik Kayna younluuna gre maniple edilir, karanlk blge ledleri sndrlr. Video sinyal durumuna gre blgesel aydnlatma yaplr.
T-CON PWB den nvertre kontrol sinyalleri gnderilir. G Kayna (SMPS) B +(24V) gnderir.
128 bireyin toplam LED 8 Dikey stunu ve 16 yatay satrlar vardr
Her Blok 12 LED (3 X 4) ierir.
 

LED arka aydnlatmalnn yararlar nedir?
Yaam sresi ok daha parlak ve uzun sre LED 100K saatleri vs. CCFL 60k saat
Mega Kontrast  2.000.000:1 Dinamik Kontrast oran
Geniletilmi renk gam % 110 ATSC gam  (CCFL% 90)
evre dostu, daha az g tketimi

 

LED DZEN :

Panel arkasnda toplam 1536 bireysel LED backlights bulunur. Her iki tarafta (768) LED (64 blok) vardr ve bireysel blok T-CON kurulu tarafndan maniple edilir. Dier bir deyile, bir blok LED aydnlatmal ekran alannda video grnts karanlk ise, o blgedeki LED ler snk olacaktr.  Bu durum da ekstra enerji tasarrufu ve daha az g tketimi demektir.

3D Teknolojisi Nedir ? Nasl alr ?

 

3D ya da Stereoskopi, beynimizin nc bir boyutu nasl algladna yaplm bir atftr. Gzlerimiz, birbirleri arasnda yaklak olarak 50 - 75 mm mesafeye sahiptir, yani her gz d dnyay biraz farkl bir adan grr. ki taraftaki grnt, kk bir farkllk dnda birbirine ok benzer olmaldr.

 

Birbirinden ok az farkl olan iki grnt beyne gider, ki bu noktada bu ufak farkll dengelemek iin ok fazla geometrik ilem gc gereklidir. te iki resim arasndaki bu ufak farkllk, 3D denilen teknolojidir. Yani beynimiz, ayn eyin iki farkl perspektifini alp bu iki perspektifi dengelemesiyle gereklemektedir.

 

Gnmz modern 3D teknolojisi de bu ilemi tekrarlamaya almaktadr. Btn  3D gzlkler ve projektrler, her bir gzn farkl perspektifler ile beslenmesini salamaya almaktadr.

Evet, bir bakma kolaydr. Beynin iki farkl grnt arasndaki perspektif farkn alglamas, matematik ve geometri sayesinde tm alar alglayp grntleri eitlemesi ok kolay. Zor olan ey ise, btn bunlar kamera ile yapmak ve grnty katletmeden her bir gz iin farkl grntleri salamaktr.3Dnin altnda yatan mantk aslen ok basittir. nsan, iki gz ile ald grnty beyninde birletirerek ideal grnty elde eder. 3D neticede baklan objelerin derinlik hislerinin de alglanmasdr. deal 3D grnt zel yaplm 3D gzlkleri ile izlenilebilir. Sinemalarda verilen 3D gzlkleri basit bir yapyla imal edilmilerdir.

CCFL  NVERTERLER; Anakarttan ald besleme gerilimini LCD panel arkasndaki floresann yabilecei yksek voltaj seviyesine ykselten (AC 400 - AC 1600V) ve anakarttan ald komutlara gre LCD nn ama-kapama ve k iddeti, uyku modu gibi zelliklerini dzenleyen, LCD kapak ierisinde genellikle LCD nin alt yada st ksmna yatay denmi pozisyonda bulunan elektronik devredir.


 

PWM  Pulse-width modulation (PWM, Darbe genilik modlasyonu) ;

retilecek olan darbelerin, geniliklerini kontrol ederek, kta retilmek istenen analog elektriksel deerin veya sinyalin elde edilmesi tekniidir. retilen kare dalga darbe sinyallerinin geniliklerinin oratalamas, kta retilecek olan analog deerin elde edilmesini salar. PWMin en nemli avantajlarndan birisi saylsaldan analoga dntrme ilemini olduka basit bir yap ile salamasdr.
Burada darbe genilik sinyali deitiinde, lambann k iddeti de deiecektir. PWM ile retilebilecek olan eitli oranlar aada verilmitir. Bu sayede mikro denetleyici tarafndan kontrol edilen basit bir analog sistem elde edilmi olur.

Elbette retilen siyalin frekansda gz ard edilmemelidir. ok dk bir frekans ile retilen darbe sinyalleri ve bunlarla kontrol edilen bir lambada, lambann yanma ve snme zamanlar hissedilebilecektir. Bu durum size n iddetinin deiikliinden daha ok, titreme eklinde grnecektir.

Bunu engellemek iin anahtarlama frekans ykseltilmelidir. Genellikle uygulamalarda, 1kHz 200kHz arasndaki frekanslarda allr. LCD flouresan devrelerinde frekans yksektir ve titreme hissedilemez.


nverter Devre emas


FAN7310 IC
CCFL trafonun zelliklerine bal olarak 30kHz ile 250kHz arasnda bir faz kayma kontrol yaplmaktadr.
 

NO

SM

AIKLAMA

NO

SM

AIKLAMA

1

OLP

AIK LAMBA KORUMASI

11

BCT

KAPASTF IIK PATLAMA ZAMANLAMASI

2

OLR

AIK LAMBA YNETCS

12

RT

REZSTANS ZAMANLAMA

3

ENA

GR KONT (On-off) 0,7V-

13

CT

KAPASTF ZAMANLAMA

4

S_S

YUMUAK START

14

OUTD

N KANAL MOSTET SRC IKII

5

GND

ANALOG ASE

15

OUTC

P KANAL MOSFET SRC IKII

6

REF

REFERANS VOLTAJI (2V5)

16

PGND

POWER ASE

7

ADIM

ANALOG IIK KONT. GR (0-5V)

17

VIN

POWER GERLM GR

8

BDIM

IIK AYAR GR

18

OUTA

P KANAL MOSFET IK.SRC KISMA

9

EA IN

HATA AMP. GR (Trafo Korumas)

19

OUTB

N KANAL MOSFET IK.SRC KISMA

10

EA OUT

HATA AMP. IKII

20

SYNC

SENKRONZASYON GR

FAN7310 IC ile CCFL Lambalarn srmek iin tam kpr gelimi faz denetimi kullanlmtr. Her iki src ayaklar arasndaki fark hemen hemen sfrdr. IC k srcleri 4 adet Mosfeti tetiklemektedir. Mosfetler deiik zamanlarda iletime geerler. Her iki grup mosfetler yarm kpr eklinde srlrler.

 

 
Lcd Tv - Led Tv Onarımlarımız TECRÜBELİ kadromuz tarafından Yapılmaktadır...                 www.nazarelektronik.com.tr  -   Turgay YILDIRIM

Tasarim ve Hosting: Aydın Özgür

web counter